Vaccinatie van jongeren tussen van 12 en 15 jaar met een (chronische) ziekte

Dit item is gearchiveerd op 25-07-2021.

ORANJESTAD – Ingaande 23 juni 2021 gaat de Directie Volksgezondheid beginnen met de vaccinatie van de volgende doelgroep, namelijk jongeren van 12 tot 15 jaar met een ziekte of gezondheidstoestand.

De jongeren die aan de volgende ziektes of gezondheidsaandoening lijden kunnen registreren en een afspraak maken op telefoonnummers 280-0101 of 522-4200.  

De ziektes zijn:

 1. Patiënt met aandoening van de luchtwegen/ longen (astma);
 2. Patiënten met hartaandoeningen, hartritmestoornis die een hartoperatie hebben ondergaan of een hartaanval hebben gekregen;
 3. Patiënt met diabetes type 1 en 2;
 4. Persoon met morbide obesitas (body mass index (BMI >30);
 5. Patiënten met een chronische nierziekte (patiënt aan de dialyse);
 6. Vaccinatie jongeren 12 – 15 jaarPersonen met een zwakke gezondheidstoestand als gevolg van ziekte of medische behandeling, bijvoorbeeld jongeren die onlangs een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, jongeren met Hiv/aids, jongeren bij wie de milt is verwijderd. Jongeren die een zwakke gezondheidstoestand hebben als gevolg van een auto-immuunziekte of die een immuun suppressieve behandeling voor deze aandoening krijgen, jongeren met leukemie en jongeren die chemotherapie of bestraling krijgen. 
 7. Jongeren tussen 12 en 15 jaar die salicylaten gebruiken (bv met chronische darmproblemen);
 8. Personen met een verstandelijke ontwikkelingsstoornis (mentale deficiëntie) die klanten zijn van instellingen of in langdurige zorginstellingen wonen; 
 9. Patiënten met een immuundeficiëntiestoornis en of die immuun verzwakkende medicijnen gebruiken;
 10. Personen met het syndroom van Down;
 11. Personen met tweede graad obesitas (body mass index  (BMI) tussen 35 – 40,  ok wel ernstige obesitas genoemd;
 12. Individuele gevallen waarin zich, direct of indirect, belangrijke nadelige gevolgen voor de gezondheid van een persoon kunnen voordoen en daardoor de arts vaccinatie kan adviseren;
 13. Gezonde jongeren in het kader van de kudde-immuniteit, bijvoorbeeld huisgenoten die samenwonen met kinderen of volwassenen die tot de kwetsbare groepen behoren, personen die om medische redenen geen vaccin kunnen krijgen of die na vaccinatie niet voldoende beschermd zijn wegens een immunologische deficiëntie.

Ouders die twijfelen of hun tiener onder deze risicogroep valt, kunnen contact opnemen met de huisarts of specialist.

Om een afspraak voor een COVID-19 vaccinatie te maken, moet u de Directie Volksgezondheid (DVG) bellen op 2800100 0f 522-4200. Op de dag van de vaccinatie, hoeft u geen verwijsbrief mee te nemen. Indien noodzakelijk dient de tiener vergezeld te zijn van een van zijn/haar ouders of voogd.

Alleen jongeren tussen12 en 15 jaar die onder deze risicogroep vallen kunnen op dit moment gevaccineerd worden. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties