Veel bedrijven en investeerders die geïnteresseerd zijn in het opereren of investeren in de raffinaderij.

Dit item is gearchiveerd op 02-08-2020.

ORANJESTAD - De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, heeft tijdens de wekelijkse persconferentie van de regering op 29 juni 2020, aangekondigd dat er veel bedrijven zijn die geïnteresseerd zijn als operator van de raffinaderij of de alternatieve ontwikkeling in de raffinaderij.

Verzoek om Blijk van Belangstelling (REOI) met betrekking tot het opereren van de Aruba Refinery en nieuwe industriële ontwikkelingen.De inspectie van de olietanks is afgerond en de Refineria di Aruba (RdA) onderhandelt met de belanghebbenden over de huur van de tanks. Er zijn in totaal 10 tanks die in goede staat verkeren en klaar zijn om te verhuren. Op 8 juni 2020 heeft de regering een Verzoek om Blijk van Belangstelling (Request for Expression of Interest - REOI 1) gepubliceerd voor het opereren van de Aruba Refinery en nieuwe industriële ontwikkelingen en (REOI 2) met betrekking tot herbestemming van de Aruba Refinery.

De interesse voor REOI 1 is groot en velen hebben de transparante procedure nauwlettend gevolgd en hebben contact opgenomen met de RdA voor aanvullende informatie. Veel van deze bedrijven hebben hun offerte voor de raffinaderij al bij de notaris ingediend. De uiterste indieningsdatum is 17 juli 2020 en de regering hoopt meer blijken van belangstelling te ontvangen van bedrijven die geïnteresseerd zijn in de raffinaderij. Onlangs publiceerden de media een artikel waarin een vooraanstaand Mexicaans bedrijf werd genoemd dat interesse toonde in de raffinaderij. De premier verklaarde dat ze deze informatie niet kon bevestigen of ontkennen omdat ze niet rechtstreeks betrokken was bij het proces, maar zei dat het geweldig nieuws zou zijn als dit inderdaad het geval was.

Verzoek om Blijk van Belangstelling (REOI) met betrekking tot herbestemming van de Aruba Refinery.Als bedrijven hun interesse willen uiten zoals vermeld in de REOI, moeten ze dit doorgeven via de RDA, gevolgd door de notaris. Dit is gebaseerd op de internationale regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie. De premier speelt in deze procedure geen rol om de integriteit van het proces te waarborgen. Alleen degenen die zich strikt aan de regels houden, komen in aanmerking. Als een bedrijf interesse toont op het kantoor van de premier, wordt het verwezen naar de procedure in kwestie.

Bedrijven hebben ook interesse getoond in de REOI 2, maar deze zijn ook niet bekend bij de minister-president, daar zij ook niet bij betrokken is. Zodra de deadline van 17 juli 2020 is verstreken, zal de evaluatie van de ingediende blijken van belangstelling plaatsvinden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties