Verfraaiing rotonde Plasa di Cultura

Dit item is gearchiveerd op 30-09-2022.

ORANJESTAD - Op 17 augustus 2022 is Dienst Openbare Werken gestart met het project om de rotonde Plasa di Cultura te verfraaien.

Rotonde Plasa di CulturaDit project zal in fasen worden uitgevoerd.

Fase 1 omvat de volgende werkzaamheden:

 • Verwijdering van het gras;
 • bestaande muur rond de fontein ophogen met nog 2 blokken;
 • bodem aanvullen en bemesten;
 • bestaande watapana-, guyabi- en fofoti-haagbomen behouden;
 • het verplaatsen van de overige planten en deze in het groen gebied van de DOW herplanten;
 • Stoeprandonderhoud en verplaatsing watermeterkast;
 • Fundering aanleggen voor de vlaggenmast.

De eerste fase vindt plaats vanaf augustus en moet in december 2022 klaar zijn.

Fase 2 omvat de aanleg van een nieuw irrigatiesysteem inclusief pomp, elektrische installatie en het aanleggen van klinkers. Fase 2 start in 2023.

Rotonde Plasa di CulturaFase 3 omvat de volgende activiteiten:

 • Beplanten met lokale gewassen maar ook populaire planten die we vaak in de tuin tegenkomen;
 • installatie van permanente decoratieve verlichting;
 • voltooiing van de irrigatie-installatie;
 • installeren van een nieuwe vlaggenmast;
 • snoeien van de bestaande fofoti boom voor een beter zicht op de verfraaiing.

Fase 3 staat gepland voor 2023/2024. Het is de bedoeling om in dit project kleurrijke lokale planten te gebruiken die aan de buitenkant van de fontein worden geplant, terwijl de binnenkant beschermde planten zal bevatten. Voor de selectie van de planten is de stichting 'Ban Lanta y Planta' geraadpleegd.

De vierde fase bestaat uit de aanleg van kunstwerken rondom de rotonde. Deze fase start in 2024. De kunstwerken moeten de culturele elementen uitdrukken zoals onze taal, muziek, gebruiken/tradities, geschiedenis etc.

De eerste en tweede fase gaan meer over het voorbereiden van de rotonde voor de verfraaiing later, dus veel van deze verfraaiing zal nog niet zichtbaar zijn. De verfraaiing zal echter in fase 3 en 4 plaatsvinden en zal dan duidelijk zichtbaar zijn.

Rotonde Plasa di Cultura     Rotonde Plasa di Cultura

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties