Verhoging loongrens per 1 januari 2017

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2016.

ORANJESTAD- Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) maakt bekend dat de loongrens voor de toepassing van de Arbeidsordening 2013 per 1 januari 2017 wordt verhoogd.

Met ingang van 1 januari 2017 werd de factor voor het berekenen van de loongrens voor wat betreft de toepassing van de Arbeidsverordening 2013 verhoogd van 2.2 tot 2.3.
De loongrens wordt vastgesteld door het minimumloon te vermenigvuldigen met een factor van 2.3.

Minimumloon (Awg. 1.677, 60) x factor 2.3 = Awg. 3.858,48

Dit houdt in dat werknemers met een maandelijks loon van Awg. 3.858,48 of Awg. 46.301,76 per jaar of minder onder de bescherming van Arbeidsverordening 2013 vallen en recht hebben op de voorwaarden zoals opgenomen in deze landsverordening, onder andere maximale werktijden per dag en per week, rustdagen, betaling van overwerk en betaling van feest- of herdenkingsdagen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties