Verhoging loongrens per 1 maart 2016

Dit item is gearchiveerd op 02-04-2016.
Logo DAO

ORANJESTAD- Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) maakt bekend dat in verband met de verhoging van het minimumloon per 1 maart 2016, de loongrens voor de toepassing van de Arbeidsverordening 2013 ook per eerdergenoemde datum zal worden verhoogd.

Met ingang van 1 maart 2016 wordt de loongrens, voor wat betreft de toepassing van de Arbeidsverordening 2013, Awg. 3690,72.
De loongrens wordt vastgesteld door het minimumloon te vermenigvuldigen met een factor van 2.2.

Minimumloon (Awg, 1.677,60) x factor 2.2 = Awg. 3.690,72

Dit houdt in dat werknemers met een maandelijks loon van Awg. 3.690.72 of Awg. 44.288,64 per jaar of minder onder de bescherming van Arbeidsverordening 2013 vallen en recht hebben op de voorwaarden zoals opgenomen in deze landsverordening, onder andere maximale werktijden per dag en per week, rustdagen, betaling van overwerk en betaling van feest- of herdenkingsdagen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties