Wat is "Cuco di indjan" (Agave Arubensis)

Dit item is gearchiveerd op 12-10-2019.

ORANJESTAD –  De Directie Natuur en Milieu DNM informeert over de beschermde plant “Cuco di indjan”, die op nummer één staat op de lijst van het Landsbesluit bescherming in-heemse flora en fauna.

Ad Cuco di Indjan - Agave ArubensisDe Agave Arubensis is slechts lokaal te vinden in één gebied; net ten zuiden van het Fontein-gebied dicht bij Drumidera. Deze plant groeit alleen op Aruba. Het bestaan ​​van dit soort endemische Agave wordt bedreigd door de nieuwbouw van woningen en commerciële verkoop van planten als tuinplanten. Het is een endemische plant die groeit in de vorm van een rozet. Het heeft sappige bladeren met stekelige punten en bloeit met gele bloemen.

Het landsbesluit (AB 2017 nr. 48) is in 2017 van kracht en biedt de nodige bescherming voor 69 specifieke dieren en 55 planten. Dit is een uitbreiding van de Natuurbeschermingsverordening van 1995. Na een uitgebreide evaluatie door een commissie werden de nieuwe soorten toegevoegd aan de bestaande lijst die al worden beschermd door het CITES-verdrag en SPAW-protocol, wereldwijd vastgestelde protocollen.

Ad Cuco di Indjan - Agave ArubensisArtikel 1 van het landsbesluit illustreert de beschermde soorten in detail met wetenschappelijke namen en in sommige gevallen lokale namen. Artikel 1 omvat ook soorten die wereldwijd met uitsterven worden bedreigd en die nog steeds op Aruba aanwezig zijn.

Artikel 5 en 6 van de Natuurbeschermingsverordening specificeren de planten en dieren die verboden zijn te exporteren. Het is verboden om beschermde bomen te kappen, te snoeien of te beschadigen. Bovendien specificeert artikel 19 de sancties (strafbepaling) bestaande uit gevangenisstraffen van maximaal 2 jaar, evenals boetes die tot 100.000,00 florin oplopen.

Bronnen:

  • Boek 'De inheemse bomen van de Benedenwindse eilanden' door J.A de Freitas (1996);
  • "Arnolodo's Zakflora" door A.S.J van Proosdij (2012)
  • Literatuur “Aandachtsoorten binnen de Arubaanse Flora” door A.H van Schaik y L.M Petrocchi (feb 1998).

Foto: door mevrouw Olinda Rasmijn van Stimaruba (AUA) en de heer John A. de Freitas (CUR)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties