Wijziging telefoon en faxnummer Directie Arbeid en Onderzoek

Dit item is gearchiveerd op 30-11-2016.

ORANJESTAD - Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) informeert dat met ingang van 1 november 2016 haar telefoon- en faxnummer zijn gewijzigd.

Het algemene telefoonnummer van DAO (voorheen 582-7720) wijzigt in het nummer: 523-7720.

Het nieuwe faxnummer (voorheen 583-7422) wordt: 523-7772.

Voor de oude telefoon en faxnummer geldt dat ze nog gedurende een korte periode beschikbaar zullen blijven. Daarna is DAO niet meer bereikbaar via de oude nummers. Uiteraard is het aanbevelenswaardig om deze nieuwe nummers per direct in te voeren in uw contactgegevens van de Directie Arbeid en Onderzoek

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties