Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek gaan in op 1 september 2021

ORANJESTAD - Na overleg met relevante entiteiten zoals Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ,), Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister (DBSB), vertegenwoordigers van de Orde van Advocaten, Notarissen en rekening houdend met de uitvoeringslandsbesluiten heeft de Ministerraad besloten dat de wijziging van het Burgerlijk Wetboek in werking treedt per 1 september 2021.

Deze omvatten wijzigingen in boek # 1, waarin ‘personen- en familierecht worden behandeld, boek 3, dat ‘eigendomsrecht’ behandelt, boek # 4, dat de aspecten van ‘erfrecht’ behandelt, boek 5 verwijst naar ' zakelijke rechten’', boek # 6 verwijst naar verbintenissenrecht, boek # 7 met betrekking tot 'bijzondere overeenkomsten' en bevat ook wijzigingen door middel van de Aanpassingsverordening aanvulling BWA dat ingaat op de overgangsbepalingen, verschillende wetten die zijn gekoppeld aan het Burgerlijk Wetboek en nota’s van wijziging.

De invoering van de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek is mogelijk dankzij de door minister Bikker gepresenteerde introductiewet die onlangs door de Staten is goedgekeurd (AB 2021 nr. 43), naast andere besluiten die voor deze invoering nodig zijn.

De invoeringsdatum van bovengenoemde wijzigingen per 1 september 2021, zal de overheidsdiensten en de particuliere sector voldoende tijd geven om zich voor te bereiden, met waar nodig aanvullende training/ updates. De regering zal binnenkort een bewustmakingscampagne starten om informatie te verstrekken over alle wijzigingen die zullen plaatsvinden. Het is al heel lang geleden dat het burgerlijk wetboek is bijgewerkt en hierover moet de bevolking goed over worden geïnformeerd, over hun rechten maar ook over hun plichten.

Het was geen gemakkelijk proces en het vereiste de inspanningen van veel overheidsdiensten en -entiteiten die samenkwamen om aan deze veranderingen te werken. Deze wijzigingen zijn eindelijk toegevoegd aan het Burgerlijk Wetboek en treden in werking op 1 september 2021. Een burgerlijk wetboek is een zeer dynamische wet en wordt om de zoveel tijd bijgewerkt.

Om het Burgerlijk Wetboek in de toekomst te kunnen actualiseren, is er meer juridisch experts nodig, aangezien het gebrek aan juridische experts binnen de regering het actualiseringsproces van meerdere wetten heeft vertraagd.

Om dit probleem te helpen oplossen, verzocht de minister de medewerking van de Universiteit van Curaçao en een rechtsfaculteit op Aruba. Op basis hiervan zullen in juni 2021, 20 juristen afstuderen als wetgevingsjurist om onze wetten te kunnen moderniseren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties