Workshop “Voortdurende Ontwikkeling & Digitaal 60+"georganiseerd door FMTB was succesvol

ORANJESTAD – Stichting Bewegen is Leven (Fundacion Movimiento Ta Bida - FMTB) organiseerde via haar project Samen Oud, Oud Samen en in samenwerking met SETAR de workshop “ Voortdurende Ontwikkeling & Digitaal 60+".

De workshop is in het kader van de doelstelling van de stichting om onze senioren te trainen in digitale kennis. Informatie en training op digitaal gebied zijn de vurige wensen van senioren volgens een enquête.

Activiteitenkalender october 2021 van de Stichting Beweging is Leven (Fundacion Movimiento Ta Bida - FMTB).Gedurende drie maanden (twee keer per week) heeft de vertegenwoordiger van SETAR, mevrouw Kimberley Boekhoudt een workshop gegeven aan 28 personen. De deelnemers waren leden van verschillende sociale groepen van senioren. Op hun beurt hebben deze personen de basisinformatie in verschillende districten doorgegeven aan de verschillende leiders van senioren (60+) gedurende de maand februari door middel van workshops in Savaneta, Santa Cruz, Bubali, Playa y Dakota. Aan het einde van deze workshops organiseerden zij een informatieve dag voor alle deelnemers in de Cas di Cultura. Verschillende banken, bedrijven en organisaties waren aanwezig en presenteerden hun app, digitale betaalsystemen en andere waardevolle informatie aan onze senioren.  

Onlangs werd de derde fase van het project voor 2021 afgerond. Deze keer bood FMTB een workshop van vier weken aan alle geïnteresseerde senioren in San Nicolas, Paradera, Noord, Dakota, Playa, en in de Cas di OPPA. Zodra deze workshops bekend werden gemaakt, liepen de plaatsen onmiddellijk vol. Alle deelnemers waren tevreden over de workshops en vroegen om meer informatie. Deze keer zullen de presentaties van de bedrijven plaatsvinden via informatiesessies in het Centro di Bario Playa Pabao. De reden hiervoor is dat oktober de maand van de ouderen is, en het project Samen Oud, Oud Samen wil de informatie aan meer personen en op een andere manier geven.

De coördinator mevrouw Rosa Leon en de voorzitter van FMTB, de heer Rudy Leysner, evalueerden het project met de vertegenwoordigster van SETAR, mevrouw Juliska Henriquez, en de leiders van de workshops. Deze workshops bereikten meer dan 300 personen. Gezien de bestaande vraag en behoefte aan digitale kennis bij senioren, is SETAR bereid om te helpen met de opleiding.

Minister-president mevrouw Evelyn Wever Croes en de minister bevoegd voor Ouderenzaken, de heer Ursell Arends, garanderen hun steun aan onze senioren.

FMTB dankt SETAR, Cede Aruba, buurthuizen, organisaties en instructeurs die hebben bijgedragen aan het succes van deze workshops. 

Activiteitenkalender october 2021 van de Stichting Beweging is Leven (Fundacion Movimiento Ta Bida - FMTB).

Activiteitenkalender october 2021 van de Stichting Beweging is Leven (Fundacion Movimiento Ta Bida - FMTB).

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties