World Wildlife Day gevierd in maart

Dit item is gearchiveerd op 06-04-2020.

ORANJESTAD - De Directie Natuur en Milieu sluit zich aan bij de viering van de Word Wildlife Day (Werelddag van de Wilde Dieren en Planten) uitgeroepen door de Verenigde Naties, die jaarlijks wordt gevierd in de maand maart.

Duurzame Ontwikkelingsdoel 1 – GEEN ARMOEDEWord Wildlife Day wordt dit jaar gevierd onder het thema 'Sustaining all Life on Earth', waarbij de unieke plaats van wilde fauna en flora als essentiële componenten van de biodiversiteit in de wereld wordt benadrukt, evenals een belangrijke pijler van middelen van bestaan ​​voor mensen, met name onder gemeenschappen die dicht bij de natuur leven. De activiteiten kwamen ook als onderdeel van wat het ‘super jaar biodiversiteit’ wordt genoemd. Dit sluit aan bij de VN-doelstellingen 1, 12, 14 en 15 voor duurzame ontwikkeling, en hun brede verplichtingen op het gebied van armoedebestrijding, duurzaam gebruik van hulpbronnen en op het behoud van het leven zowel op het land als onder water om het verlies aan biodiversiteit te stoppen:

 • SDG 1 (Geen armoede);
 • SDG 12 (Duurzame consumptie- en productiepatronen);
 • SDG 14 (Leven in het water);
 • SDG 15 (Leven op het land).

Duurzame Ontwikkelingsdoel 12 – DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIEDe wereld telt momenteel een bevolking van ongeveer 7 miljard mensen en dit zal naar verwachting 10 miljard mensen bereiken tegen het jaar 2060. Het is onze verantwoordelijkheid als mens om ervoor te zorgen dat onze acties de overleving van de flora en fauna van de wereld garanderen. We zijn tenslotte verantwoordelijk voor een groot aantal soorten die zijn uitgestorven.

De dieren en planten, evenals micro-organismen, spelen een essentiële rol bij het balanceren van ons planeet.

De Verenigde Naties hebben onlangs een artikel gepubliceerd waarin wordt aangegeven dat de mens sinds 1970 verantwoordelijk is voor de eliminatie van 60% van de dieren, en dit om ruimte te maken voor de behoeften van de mens. Om de behoefte van mensen te voeden, werden veel bomen en landen platgegooid voor de bouw. Mensen hebben 33% van het meest diverse ecosysteem op aarde koraalriffen vernietigd, onze koralen.

Duurzame Ontwikkelingsdoel 14 – LEVEN IN HET WATERMensen vernietigen ook de natuurlijke eigenschappen van de natuur om zuurstof te produceren.

Wereldvervuiling heeft een verwoestende invloed op de lucht die we inademen, en heeft invloed op ons voedsel, water en klimaat.

Dit is helaas de realiteit, maar met bewustmakingscampagnes zijn mensen beter geïnformeerd en kunnen ze ons koers veranderen. Iedereen heeft de capaciteit om een ​​andere persoon te informeren en kan er ook daadwerkelijk iets doen.

Wat kunnen we doen?

 • Koop lokaal en eet alleen fruit en groenten in het seizoen en uit de regio. Helaas worden er niet veel producten geoogst op Aruba, en het kan moeilijker zijn om lokaal geteelde producten te consumeren. We kunnen echter meer bomen planten.
 • Selecteer voedsel met de minste hoeveelheid verpakking en vermijd plastic van eenmalig gebruik. Het plasticverbod voor eenmalig gebruik wordt van kracht vanaf juli 2020, maar we kunnen al met de verandering beginnen.
 • Loop of fiets voor recreatie of om naar nabijgelegen locaties te gaan.
 • Gebruik elektriciteit efficiënt en probeer deze te beperken
 • Gebruik natuurlijke pesticiden
 • Composteer organisch voedselafval;
 • Koop alleen wat nodig is en koop niet te veel;
 • Koop geen illegale producten of artikelen op dierenbasis.

Duurzame Ontwikkelingsdoel 15 – LEVEN OP HET LAND Het jaar 2020, bekend als "biodiversiteit superjaar", zal verschillende grote wereldwijde evenementen organiseren die biodiversiteit op de voorgrond plaatsen. Het biedt een unieke kans om 
transformerend vooruitgang te boeken voor het behoud en duurzaam gebruik van de soort wilde dieren en planten.

De DNM streeft ernaar om in lijn te staan met de meeste SDG's. Dit zal ook worden opgemerkt in toekomstige publicaties.

Werelddag van de Wilde Dieren en Planten op 3 maart 2020

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties