Cafetaria MFA Noord - Sta Cruz – Savaneta - Paradera

Dit item is gearchiveerd op 27-09-2022.

OPENBARE AANBESTEDING

Het vestigen van een “cafetaria” in een MFA heeft als doel het creëren van een gezellige plek en sfeer in de MFA waar de klanten tijdens het wachten versnaperingen kunnen consumeren. Dit maakt hun ervaring bij de MFA aangenamer. De klanten die gebruik maken van een dienst in een MFA, waarbij men in een rij moet staan wachten, kunnen nu op een rustige en gezellige manier op hun beurt wachten.

Het TOR is vanaf verkrijgbaar vanaf 22 augustus bij MFA Noord.

Inlichtingen worden verstrekt op 5 september 2022 om 10.00 am te MFA Noord gelegen aan Noord 70.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 26 september 2022 om 10.00 am te MFA Noord gelegen aan Noord.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van Kamer Van Koophandel;
  2. Overige vereisten zijn opgenomen in het TOR.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties