Levering van 65 voertuigen door middel van leaseovereenkomst ten behoeve van Dienst Openbare Werken

Dit item is gearchiveerd op 22-10-2022.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordering is voornemens in het openbaar aan te besteden.

Het project:

“Levering van 65 voertuigen door middel van leaseovereenkomst ten behoeve van Dienst Openbare Werken”.

 Volgens bestek D.O.W. -nr. 7, dj. 2022

Korte omschrijving van het werk: Levering van 65 voertuigen d.mv. leaseovereenkomst ten behoeve van Dienst Openbare Werken.

Het bestek is vanaf 15 september 2022 verkrijgbaar bij het secretariaat van de Directie van D.O.W. (op de 2e verdieping) tegen betaling van Afl.950,00.

De betaling moet worden voldaan bij de kassier (ATM) van de Dienst voor Openbare Werken DOW (Infra gebouw, begane grond) of banktransactie Arubank acc. # 2058870190 ten name van DOW.

Inlichtingen worden verstrekt op 21 september 2022 om 10.00 v.m. in de grote vergaderzaal (1ste verdieping) van de DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 23 september 2022 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 21 oktober 2022 om 11.00 v.m. op het kantoor van de Directeur van de Dienst voor Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

1.Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).

Inschrijving dient te geschieden op het aan het bestek toegevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsbiljet.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties