Bestuur & organisatie

Aruba maakt deel uit van het Nederlandse Koninkrijk. De Gouverneur is de vertegenwoordiger van de Koning op Aruba. Om de 4 jaar worden de volksvertegenwoordigers gekozen die zitting nemen in de Staten (het Parlement). De Staten samen met de Sociaal Economische Raad (SER), de Raad van Advies (RVA) en de Algemene Rekenkamer (AR) vormen de Hoge Colleges van Staat en het zijn onafhankelijke organen van de regering. De regering bestaat uit de Gouverneur en ministers.

De Arubaanse overheid (Land Aruba) verzorgt o.a. het maken van beleid en wetten en het bepalen van de financiĆ«le gevolgen ervan.

Bestuur & organisatie is als volgt ingedeeld:

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties