02.10. Beheer en overdracht domaniale gronden

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0210GT89.021          Landsverordening uitgifte eigendommen (Pos. 659)*
                                      Wijziging: 1995 49
0210GT91.065          Landsverordening tot regeling van de rechten met
                                      betrekking tot onroerende goederen die bij wijze van
                                      concessie of vergunning zijn uitgegeven (Pos. 679)

 

* Voor een afwijkende toepassing van de artt. 2, eerste lid, ond. c en e, en 11 zie AB 2012 17

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties