03.01. Rechtspositie algemeen*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0301GT89.037          Landsverordening materieel ambtenarenrecht (Pos. 703)**
                                     Wijziging: 1990 51 (inwtr. 1990 52); 1991 114; 1992 108; 
                                     1995 31; 1997 34; 2000 101 (inwtr. 2000 102); 2005 30 
                                     (inwtr. 2005 31); 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2009 75;
                                     2019 28(inwtr. 2020 33); 2020 156 (inwtr 2020 172)

                                    Uitvoering:***
                                     0301AB93.038  Landsbesluit bijzondere
                                     rechtspositionele bepalingen gevangenis­
                                     personeel (uitv. artt 13, tweede lid, 15,
                                     tweede lid, en 81)
                                     0301AB95.059  Landsbesluit bijzondere
                                     rechtspositionele bepalingen douane­
                                    ambtenaren (uitv. artt. 13, tweede lid, 15,
                                     tweede lid, 17, eerste lid, 28, 64, vierde lid,
                                    en 81)****

                                    Uitvoering:
                                   0301AB95.060  Regeling kleding en
                                   uitrusting douanepersoneel (uitv. art. 10,
                                    tweede lid)
                                   0301AB02.061  Rechtspositiebesluit
                                   Kustwachtpersoneel (uitv. artt. 13, tweede
                                    lid, 15, tweede lid, 28, 81 en 83, tweede
                                    lid)*****
                                   Pos. 129 Landsbesluit beoordeling politie
                                    (uitv. art. 15) (PB. 1973 188)
                                   0301AB95.030  Landsbesluit bijzondere
                                    rechtspositionele bepalingen brandweer­
                                   ambtenaren (uitv. artt. 15, tweede lid, en
                                   81)******
                                   Wijziging: 2005 37                                      
                                   0301AB09.063  Lb. t.u.v. art. 28*******
                                   2011 46  Landsbesluit rechtpositie politie (uitv. art. 28) ********
                                   Wijziging: 2011 77
                                   0301GT96.020  Werktijdenbesluit
                                    landsdienaren (uitv. art. 42) (Pos. 732)
                                   0301AB03.022  Landsbesluit kleding en uitrusting
                                   Postpersoneel (uitv. artt. 64, vierde lid, 81, 82
                                   en 83, eerste lid)
                                   0301AB08.042  Landsbesluit controle op psychoactieve 
                                   stoffen (uitv. art. 81)********* 
                                   0301AB05.018  Landsbesluit overdracht
                                   disciplinaire strafbevoegdheid aan
                                    diensthoofden (uitv. art.
                                    83, tweede lid)**********                                    
                                    1989 GT 94  Landsbesluit geneeskundig onderzoek
                                     landsdienaren (uitv. art. 98, zesde en zevende lid)
                                     (Pos. 762)***********
                                    Wijziging: 1995 24 (inwtr. 1997 33)

0301AB00.016          Landsverordening bijzondere
                                     rechtspositionele bepalingen
                                     Kustwachtpersoneel
                                     Wijziging: 2012 54 (inwtr. 2013 15)

                                     Uitvoering:
                                     0301AB02.061  Rechtspositiebesluit
                                     Kustwachtpersoneel (uitv. artt. 4, tweede lid,
                                     5, derde lid, 6, tweede lid, 10, tweede lid, en
                                    11, derde lid)
0301GT96.054          Landsbesluit nevenbetrekkingen en
                                     nevenwerkzaamheden ambtenaren (Pos. 704)
0301GT96.033          Landsverordening nopens het in bepaalde
                                     gevallen aan ambtenaren buiten diensttijd
                                     overkomen ongevallen aanmerken als in
                                     diensttijd overkomen ongevallen (Pos. 705)
                                     Wijziging: 2005 30 (inwtr. 2010 101)************
                                     Uitvoering:
                                     2003 GT 2 Lham. t.u.v. art. 1, tweede lid (Pos. 706)

* Zie AB. 1992 108 voor de intrekking van bepalingen inzake werklieden
** De wijziging zoals opgenomen in AB 1992 18 is ingetrokken bij AB 2000 101 (inwtr. AB 2000 102) en is nooit in werking getreden; de tekst van de wijziging zoals opgenomen in AB 2005 30 is ook in AB 2005 2 gepubliceerd; vermeld wordt enkel AB 2005 30
*** Zie voor overige uitvoering III.2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 en 13
**** Doet Pos. 35 vervallen
***** Werkt terug tot en met 1 juni 2000, behoudens art. 3 dat terug werkt tot en met 1 januari 2002
****** Zie ook VIII.4; de wijziging van AB 2005 37 werkt terug tot en met 1 november 2001
******* Het Algemeen toeslagbesluit ambtenaren (uitv. 28) (AB. 2005 29) is hierbij ingetrokken; deze regeling werkt terug tot en met 1 januari 2009
******** Dit Lham. is tevens t.u.v. art. 10, onderdelen a en b, van de Landsverordening politie (AB 1988 no. 18) (zie II.4); de in AB. 2011 77 opgenomen wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2011
********* Treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip
********** Idem
*********** Sinds 1 mei 2005 als uitvoering van artikel 98, zesde en zevende lid, van de Lv. materieel ambtenarenrecht (zie art. 22, tweede lid, van AB. 2005 30, inwtr. AB. 2005 31); voorheen was deze regeling een uitvoering van art. 11, vierde lid, van de Pensioenverordening landsdienaren (AB. 1991 no. GT 25) (Pos. 761)
************ De tekst van de wijziging zoals opgenomen in AB 2005 30 is ook in AB 2005 2 gepubliceerd; vermeld wordt enkel AB 2005 30
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties