03.09. Pensioen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


2003 84                      Landsbesluit bijzondere ambtelijke pensioengrondslag
                                     Wijziging: 2008 40**
0309GT96.022          Landsverordening houdende beperking van de
                                     uitbetaling van een overheidspensioen bij gelijktijdige
                                     aanspraak op een pensioen krachtens de
                                     Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (Pos. 763)
                                     Uitvoering:
                                     0309GT96.023  Lham. t.u.v. art. 7 (Pos. 764)
Pos. 766                     Landsbesluit pensioen arbeiders ten laste van de
                                     begroting (AB. 1978 11)
Pos. 766a                  Pensioenverordening gewezen eilandsraadsleden
                                     (AB. 1985 62)
0309GT96.055          Landsbesluit duurtetoeslag gepensioneerden (Pos. 784)
0309AB92.017          Duurtetoeslagbesluit overheidsgepensioneerden***
  

 * De Pensioenverordening landsdienaren (AB. 1991 GT 25 0309GT91.025) (Pos. 761) is ingetrokken o.g.v. art. 22, onderdeel b, van de Landsverordening privatisering APFA (AB. 2005 30); dat intrekkingsvoorschrift is in werking getreden m.i.v. 1 januari 2011 (vide AB 2010 101
Het Landsbesluit geneeskundig onderzoek landsdienaren (AB. 1989 GT 94 0309GT89.094) (Pos. 762) is sinds 1 mei 2005 als uitvoering van artikel 98, zesde en zevende lid, van de Lv. materieel ambtenarenrecht (AB. 1989 GT 37) vastgesteld (zie art. 22, tweede lid, van AB. 2005 30, inwtr. AB. 2005 31); voorheen was deze regeling een uitvoering van art. 11, vierde lid, van de Pensioenverordening landsdienaren (AB. 1991 GT 25) (Pos. 761). 
 ** Werkt terug tot en met 1 februari 2008 
 *** Treedt met ingang van een bij landsbesluit te bepalen tijdstip

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties