03.10. Pensioenfonds

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


2001 9                        Landsverordening van 7 februari 2001 houdende
                                     goedkeuring van twee onderlinge regelingen tot
                                     splitsing van pensioenfondsen van de Nederlandse Antillen
0310AB05.030          Landsverordening privatisering APFA *(inwtr. 2005 31; 2010 101) 
                                     Wijziging: 2007 107

 * De tekst van deze landsverordening is reeds in AB 2005 no. 2 (0310AB05.002) gepubliceerd, hier wordt enkel vermeld AB 2005 30; de artt. 20 en 21 zijn in werking getreden met ingang van de dag na die van plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba met dien verstande dat art. 20 terugwerkt tot en met 1 januari 1998; het grotendeels van deze landsverordening is in werking getreden met ingang van 1 mei 2005 (vide AB. 2005 31) m.u.v. de artikelen 2, 6, 12 tot en met 18 en 22, eerste lid, onderdelen b, c en d, die in werking zijn getreden m.i.v. 1 januari 2011 (vide AB. 2010 101).
Art. 20 betreft een tot en met 1 januari 1998 terugwerkende wijziging van de Landsverordening oprichting Algemeen Pensioenfonds (Pos. 767) (AB. 1995 GT 28 0310GT95.028); in art. 22, eerste lid, onderdeel a, wordt deze landsverordening ingetrokken; deze intrekkingsbepaling is m.i.v. 1 mei 2005 (zie AB. 2005 31) in werking getreden; dit betekent dat ook de navolgende uitvoeringsregelingen zijn komen te vervallen:
Landsbesluit beheersregelen Algemeen Pensioenfonds (uitv. art. 2, derde lid, van AB. 1995 GT 28) (PB. 1951 4) (Pos. 768); MR. t.u.v. het bepaalde in de artt. 5, eerste lid, 7, eerste lid, 8, vierde lid, 9, derde lid, 10, eerste lid, onder 5 tweede lid, 11, tweede en derde lid, van PB. 1951 4 (PB. 1951 5) (Pos. 769);
Instructie directeur Algemeen Pensioenfonds (uitv. art. 6 eerste lid, van PB. 1951 4) (AB. 2002 GT 6) (Pos. 770); Regeling toezicht College van Commissarissen Algemeen Pensioenfonds (uitv. art. 8, vijfde lid, van PB. 1951 4) (AB 1996 GT 38 0310GT96.038) (Pos. 771);
Landsbesluit afrekening Algemeen Pensioenfonds (uitv. art. 2, derde lid, van AB. 1995 GT 28) (AB 2002 GT 7) (Pos. 772) 

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties