04.02. Invordering van belastingen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0402GT88.012          Landsverordening houdende regeling van de
                                     invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen
                                     d.m.v. dwangschriften, alsmede van de rechtspleging
                                     inzake van belastingen, bijdragen en vergoedingen
                                     (Pos. 36)
                                     Wijziging: 2009 75; 2012 54 (inwtr. 2013 15)
                                     Uitvoering:
                                     0402AB13.029 Lb. t.u.v. art. 2*
                                     0402GT88.058 Lham. t.u.v. art. 9, eerste lid (Pos. 38)
0402GT91.004          Landsverordening invordering directe belastingen (Pos. 40)
                                     wijziging: 2005 77 (2005 85) 2009 75
                                     2014 10 (2014 29) 2015 60; 2018 34
                                     Uitvoering:
                                     0402GT91.039  Lham. t.u.v. art. 11, eerste en
                                     tweede lid (Pos. 41)
0402GT88.020          Landsverordening vereffening belastingschulden bij
                                     vertrek (Pos. 42)
                                     Wijziging: 1997 34
                                     Uitvoering:
                                     1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 4, derde lid)

Het Lb. t.u.v. art. 2 (AB. 2009 33)  is hierbij ingetrokken 
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties