04.04. Belastingfaciliteiten*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0404AB88.017          MB. van 22 februari 1988 houdende instelling van een
                                     nieuwe Coördinatiecommissie voor
                                     Belastingfaciliteiten**

 

Bij de Invoeringsverordening Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB. 2002 124 0404AB02.124) zijn de navolgende regelingen ingetrokken:

Landsverordening bevordering grondontwikkeling (AB. 1988 GT 8) (Pos. 49)Landsverordening renovatie hotels en aanverwante gelegenheden (AB 1987 92); dientengevolge zijn de volgende  uitvoeringsregelingen komen te vervallen: Lham. t.u.v. art. 4 (AB. 1988 34), Lham. t.u.v. art. 4 (AB. 1988 35), Lham. t.u.v. art. 4 (AB. 1992 61), Lham. t.u.v. art. 4 (AB. 1999 49 0404AB99.049);
Landsverordening renovatie hotels en aanverwante gelegenheden (AB 1987 92); dientengevolge zijn de volgende uitvoeringsregelingen komen te vervallen: Lham. t.u.v. art. 4 (AB. 1988 34), Lham. t.u.v. art. 4 (AB. 1988 35), Lham. t.u.v. art. 4 (AB. 1992 61), Lham. t.u.v. art. 4 (AB. 1999 49);
Landsverordening bevordering industrievestiging en hotelbouw (AB. 1993 GT 25 0404AB93.025) (Pos. 48) (deze landsverordening is wel in de genoemde invoeringsverordening met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1986 gewijzigd)

**  Voor de opheffing van de oude commissie zie AB. 1988 16

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties