04.04a. Dividendbelasting en imputatiebetaling

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0404AB02.123          Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling
                                     Wijziging*: 2004 11 (inwtr. 2004 12); 2005 76  (gewijzigd: 2007 112);
                                      2007 112; 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2010 20 (inwtr. 2010 23); 2012 53
                                      2014 10 (inwtr. 2014 29); 2015 60; 2022 161;

                                      Invoering:
                                      0404AB02.124  Invoeringsverordening Landsverordening
                                      dividendbelasting en imputatiebetaling
                                      Wijziging: 2007 112;  2022 161;
                                      Uitvoering:
                                      0404AB05.088  Landsbesluit aanwijzing activiteiten Aruba
                                      vrijgestelde vennootschap (uitv. artt. 3 en 10, zesde
                                      lid) (inwtr. 2005 89)
                                      0404AB03.030  Regeling
                                      dividendnota en teruggaaf dividendbelasting aan niet
                                      aan winstbelasting onderworpen lichamen (uitv. art. 9,
                                      tweede lid, en artikel 10, derde lid)
                                      0404AB03.091  Lham. t.u.v. art. 19, tweede lid,
                                      onderdeel d, ten 1°*
                                      Wijziging: 2008 64 (inwtr. 2008 65)
                                      0404AB04.002  Lham. t.u.v. art. 19, tweede lid,
                                      onderdeel d, ten 2°**
                                      0404AB05.090  Landsbesluit aanwijzing imputatie-N.V.
                                      activiteiten 2005 (uitv. art. 19, tweede lid, onderdeel
                                      a)***
                                      Wijziging: 2008 39; 2008 64 (inwtr. 2008 65); 2009 36
                                      0404AB03.080  MR. t.u.v. art. 22, vierde lid
                                      Wijziging: 2011 68

AB. 2007 112 :   sommige bepalingen werken terug tot en met 1 januari 2007
**  Werkt terug tot en met 1 januari 2003 
Idem
***  Het Landsbesluit aanwijzing imputatie-N.V. activiteiten (AB. 2003 53 0404AB03.053) is hierbij ingetrokken 
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties