04.04b. Belasting op bedrijfsomzetten

  1. AB/GT Pos. no.          Omschrijving

0404AB06.083          Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten
                                     Wijziging: 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2009 102;
                                     2010 20 (inwtr. 2010 23); 2012 53; 2012 54
                                     (inwtr. 2013 15); 2016 50; 2018 34; 2018 81; 2022 161; 
                                     Uitvoering:* 
                                     0404AB07.007  MR. t.u.v. art. 1, vierde lid
                                     0404AB07.008  MR. t.u.v. art. 12, eerste lid, onderdeel f
                                     0404AB07.009  MR. t.u.v. art. 12, vierde lid
                                     0404AB07.010  MR. t.u.v. art. 12, vijfde lid
                                     0404AB07.115  MR. t.u.v. art. 17, tweede lid

* De MR. t.u.v. art. 8, derde lid, (AB. 2007 11) is sinds 1 juni 2010 niet meer geldig als een uitvoeringsbesluit van de Lv. belasting op bedrijfsomzetten vanwege het vervallen van haar delegatiebepaling, conform artikel III, ond. A, van de Lv. van 31 mei 2010 (AB. 2010 20) (voor de inwerkingtreding van de voorbedoelde intrekkingsbepaling vide AB. 2010 23)
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties