04.06. Inkomsten- en loonbelasting*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0406GT91.051          Landsverordening inkomstenbelasting (Pos. 57)
                                     Wijziging**: 1993 73; 1997 34; 1998 18, 80; 2000 101
                                     (inwtr. 2000 102); 2002 124; 2004 11(inwtr. 2004
                                     12), 69; 2005 76; 2011 86 (gewijzigd: 2007 112); 
                                     2007 112; 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2009 75; 
                                     2010 99; 2010 100; 2011 86; 2012 54 (inwtr. 2013 15)
                                     2013 96; 2014 54; 2014 58; (inwtr. 2014 78); 2015  60;
                                     2015 66; 2017 46); 2018 34; 2019 90; 2020 156 (inwtr. 2020 172);
                                     2020 207; 2021 43; 2022 161; 
                                     Uitvoering: ***
                                     2005 88  Landsbesluit aanwijzing activiteiten Aruba
                                     vrijgestelde vennootschap (artt. 3, vijfde lid, en 17,
                                     tweede lid, onderdelen e en f) (2005 89)
                                     2006 85  MR. t.u.v. artt. 9, vijfde lid, onderdeel c, en 9a,
                                     zevende lid, onderdeel b
                                     2008 82  Regeling aanwijzing instellingen 2008 in 
                                     verband met giftenaftrek (uitv. art. 16, eerste lid, 
                                     onderdeel f)****
                                     2010 66  Regeling aanwijzing instellingen 2009 in 
                                     verband met giftenaftrek (uitv. art. 16, eerste lid,
                                     onderdeel f)
                                     2007 113  Regeling extra kinderaftrek studerende kinderen
                                     (uitv. art. 23a, vijfde lid)
                                     0406AB90.073  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1986 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     0406AB90.074  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1987 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     0406AB90.075   Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1988 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     0406AB90.076  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1989 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     0406AB90.077  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1990 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     Wijziging: 1991 85
                                     0406AB91.095  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1991 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     0406AB93.027  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1992 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     0406AB93.042  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1993 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     0406AB93.063  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1994 (uitv. art. 25, derde lid)
                                     0406AB94.051  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1995 (uitv. art. 25, derde lid)
                                     0406AB95.079  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1996 (uitv. art. 25, derde lid)
                                     0406AB96.070  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1997 (uitv. art. 25, derde lid)
                                     0406AB98.049  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1998 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     0406AB98.078  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     1999 (uitv. art. 25, derde lid)
                                     0406AB94.001  Lham. t.u.v. art. 29, tweede lid
                                     Wijziging: 1995 6
                                     0406AB99.071  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     2000 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     0406AB00.090  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     2001 (uitv. art. 25, derde lid)
                                     0406AB01.132  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     2002 (uitv. art. 25, derde lid)
                                     0406AB02.109  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     2003 (uitv. art. 25, derde lid)
                                     0406AB03.076  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     2004 (uitv. art. 25, derde lid)
                                     0406AB04.063  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     2005 (uitv. art. 25, derde lid)
                                     2005 81  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     2006 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     0406AB06.080  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     2007 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     0406AB07.109  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     2008 (uitv. art. 25, eerste lid)
                                     0406AB11.073  Regeling inkomstenbelastingtabel
                                     2012 (uitv. art. 25, derde lid)
                                     0406AB12.043  Regeling inkomstenbelastingtabel 2013 (uitv. art. 25, derde lid)
                                     0406AB95.006  Landsbesluit aangiftebiljet
                                     inkomstenbelasting 1993 (uitv. art. 29, tweede lid)
                                     0406AB96.015  Landsbesluit aangiftebiljet
                                     inkomstenbelasting 1994 (uitv. art. 29, tweede lid)
                                     0406GT90.016  Regeling tegemoetkoming gehuwde
                                     AOV-genieters*****
0406AB92.089          Landsverordening van 9 juli 1992 houdende
                                     verzekering van de rechtmatige en richtige heffing van
                                     solidariteitsbelasting.
0406AB00.054          Landsverordening bijzondere belasting op
                                     winstuitdelingen******
                                     Wijziging: 2013 46
0406GT91.063          Landsverordening loonbelasting (Pos. 59)
                                     Wijziging:******* 1993 73; 1997 34; 1998 80; 2000 101
                                     (inwtr. 2000 102); 2004 11 (inwtr. 2004 12), 69;
                                     2007 112; 2010 98 (inwtr. 2010 103); 2010 99; 2013 46;
                                     2014 10 (inwtr. 2014 29); 2014 54; 2020 156 (inwtr. 2020 172);
                                     2022 161; 
                                     Uitvoering:
                                     0406AB07.114  Regeling algemene voorschriften
                                     onbelaste kostenvergoedingen
                                     (uitv. art. 6, zesde lid)
                                     0406AB90.099  Regeling loonbelastingtabel 1986
                                     (uitv. art. 8a, eerste lid)
                                     0406AB90.100  Regeling loonbelastingtabel 1987
                                     (uitv. art. 8a, eerste lid)
                                     0406AB90.101  Regeling loonbelastingtabel 1988
                                     (uitv. art. 8a, eerste lid)
                                     0406AB90.102  Regeling loonbelastingtabel 1989
                                     (uitv. art. 8a, eerste lid)
                                     0406AB90.103  Regeling loonbelastingtabel 1990
                                     (uitv. art. 8a, eerste lid)
                                     0406AB91.050  Regeling loonbelastingtabel 1991
                                     (uitv. art. 8a, eerste lid)
                                     0406AB93.064  Regeling loonbelastingtabel 1994
                                     (uitv. art. 8a, eerste lid)
                                     0406AB94.050  Regeling loonbelastingtabel 1995
                                     (uitv. art. 8a, eerste lid)
                                     0406AB95.077  Regeling loonbelastingtabel 1996
                                     (uitv. art. 8a, eerste lid)
                                     Wijziging: 1996 14
                                     0406AB96.069  Regeling loonbelastingtabel 1997
                                     (uitv. art. 8a, derde lid)
                                     0406AB98.040  Regeling loonbelastingtabel 1998
                                     (uitv. art. 8a, eerste lid) 
                                     0406AB98.079  Regeling loonbelastingtabel 1999
                                     (uitv. art. 8a, derde lid)
                                     0406AB99.072  Regeling loonbelastingtabel 2000
                                     (uitv. art. 8a, eerste lid)
                                     0406AB00.089  Regeling loonbelastingtabel 2001
                                     (uitv. art. 8a, derde lid)
                                     0406AB01.131  Regeling loonbelastingtabel 2002
                                     (uitv. art. 8a, derde lid)
                                     0406AB02.110  Regeling loonbelastingtabel 2003
                                     (uitv. art. 8a, derde lid)
                                     0406AB03.075  Regeling loonbelastingtabel 2004
                                     (uitv. art. 8a, derde lid)
                                     0406AB04.062  Regeling loonbelastingtabel 2005
                                     (uitv. art. 8a, derde lid)
                                      

* AB. 1993 25 (0406AB93.025) is vervallen bij AB. 1998 83 (0406AB98.083); de Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden (uitv. art. 58, eerste lid, onderdeel a) (AB 2003 96) is m.i.v. 1 maart 2004 vervallen als uitvoering van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 GT 51) (zie art. XIV van de Invoeringsverordening ALB (AB. 2004 11)); voor de Regeling inkomstenbelastingtabel 2011 zie uitvoering Algemene landsverordening belastingen (AB. 2004 10) 
Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (uitv. art. 31, tweede lid) (AB. 2000 94) gold sinds de inwerkingtreding van de ALB in 2004 niet meer als een uitvoeringsbesluit van deze landsverordening vanwege het vervallen van de basisbepaling (art. 31) bij de Invoeringsverordening ALB (AB. 2004 11); dit landsbesluit is inmiddels ingetrokken bij het Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB. 2013 17) ; zie in dit verband de artt. 2 en 73, tweede lid, van  de Algemene landsverordening belastingen (AB. 2004 10)
** AB. 2004 11   :    de wijzigingen van de artt. 8 en 20 werken terug tot en met 1 januari 2004
AB. 2007 112  :    sommige bepalingen werken terug tot en met 1 januari 2007
AB. 2010 100  :    een aantal wijzigingen (art. VII) treedt in werking m.i.v. 1 januari
*** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (uitv. art. 70, tweede lid) (AB. 2000 94) gold sinds de inwerkingtreding van de ALB in 2004 niet meer als een uitvoeringsbesluit van deze landsverordening vanwege het vervallen van de basisbepaling (art. 70) bij de Invoeringsverordening ALB (AB. 2004 11); dit landsbesluit is inmiddels ingetrokken bij het Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB. 2013 17) ; zie in dit verband de artt. 2 en 73, tweede lid, van  de Algemene landsverordening belastingen (AB. 2004 10)
AB. 1993 25 is vervallen bij AB. 1998 83
De Gezamenlijke regeling AOV/AWW en loonbelasting (uitv. art. 22) (Pos. 60/548) (AB. 1993 GT 23, 04.06GT93.023) is m.i.v. 1 maart 2004 vervallen als uitvoering van de Landsverordening loonbelasting (AB. 1991 GT 63) (zie art. XIV van de Invoeringsverordening ALB (AB. 2004 11)
De Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden (uitv. art. 22) (AB 2003 96) is m.i.v. 1 maart 2004 vervallen als uitvoering van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 GT 51) (zie art. XIV van de Invoeringsverordening ALB (AB. 2004 11)
**** Werkt terug tot en met 1 januari 2008
***** Deze ministeriƫle regeling heeft uitsluitend betrekking op het kalenderjaar 1980
****** Regelt de buitenwerkingstelling van artikel 3, vierde  lid, onderdeel b, en artikel 17, tweede lid, onderdeel e, van de Landsverordening inkomstenbelasting; de wijziging zoals opgenomen in AB. 2013 46 werkt terug tot en met 1 januari 2013
******* AB 2007 112: sommige bepalingen werken terug tot en met 1 januari 2007
AB. 2013 46: werkt terug tot en met 1 januari 2013
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties