04.07. Grondbelasting

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0407GT95.003          Landsverordening grondbelasting (Pos. 50)
                                     Wijziging: 1997 34; 1998 18; 2002 124; 2004 11 (inwtr.
                                     2004 12); 2009 75; 2012 53; 2018 81; 2020 156;
                                    (inwtr. 2020 172); 2022 161;

                                     Uitvoering:
                                     1990 GT 2 Landsbesluit t.u.v. de verordening (Pos.
                                     51/Pos. 55)
                                     Pos. 52 Landsbesluit t.u.v. de verordening: vaststelling
                                     model voor de leggers (PB. 1913 71)
                                         

*

Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (uitv. art. 40, tweede lid) (AB. 2000 94) gold sinds de inwerkingtreding van de ALB in 2004 niet meer als een uitvoeringsbesluit van deze landsverordening vanwege het vervallen van de basisbepaling (art. 40) bij de Invoeringsverordening ALB (AB. 2004 11); dit landsbesluit is inmiddels ingetrokken bij het Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB. 2013 17) ; zie in dit verband de artt. 2 en 73, tweede lid, van  de Algemene landsverordening belastingen (AB. 2004 10)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties