04.12. Zegelbelasting

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0412GT98.001          Zegelverordening (Pos. 97)
                                     Wijziging*: 1998 81; 2001 8; 2001 106; 2006 30; 2008 63
                                     (inwtr. 2008 65); 2009 75; 2010 22; 2012 54
                                     (inwtr. 2013 15); 2014 11 (inwtr. 2014 12); 2020 156
                                     (inwtr. 2020 172); 2021 43; 2022 161;

                                     Uitvoering:
                                     0412GT98.002  Zegelbesluit (uitv. artt. 11, 12, 44,
                                     46 en 83) (Pos. 98)
                                     Pos. 99  Lham. t.u.v. art. 57, eerste lid, ten 20┬║ (PB.
                                     1962 80)
                                     2000 94  Interim-landsbesluit bijzondere
                                     opsporingsambtenaren (uitv. art. 78, tweede lid)
                                     2013 17  Landsbesluit bijzondere 
                                     opsporingsambtenaren 2012 
                                     (uitv. art. 78, tweede lid)**
                                     2011 3  MR. t.u.v. art. 84, onderdeel b***

* AB. 2010 22:    Art. II, onderdeel A, werkt terug tot en met 9 december 1998 en art. II, onderdeel B, tot en met 1 januari 2008
** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
*** Werkt terug tot en met 14 december 2009
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties