04.14. Successiebelasting

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0414GT90.026          Landsverordening successiebelasting (Pos. 100)
                                     Wijziging: 1993 73; 1997 34; 2004 11 (inwtr. 2004 12);
                                     2009 75; 2012 54 (inwtr. 2013 15)

                                     Uitvoering:
                                     0414GT89.093  Landsbesluit successiebelasting
                                     (uitv. art. 23, onderdeel 1, letter d, vijfde lid, onderdeel
                                     2 en onderdeel 3) (Pos. 101)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties