04.16. Invoerrechten

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0416GT00.010          Landsverordening in-, uit- en doorvoer (Pos. 67)
                                     Wijziging:* 2002 87; 2002 124; 2005 6 (inwtr. 2005 35);
                                     2006 9; 2007 112; 2010 22; 2012 19; 2012 53;
                                     2012 54 (inwtr. 2013 15); 2014 11 (inwtr. 2014 12); 2016 50

                                     Uitvoering:
                                     0416GT00.011  Landsbesluit in-, uit- en doorvoer
                                     (Pos. 68)
                                     Wijziging: 2001 90
                                     0416GT89.085  MR. t.u.v. art. 8 (Pos. 69)
                                     0416GT88.031  Lham. t.u.v. art. 78 (Pos. 70)
                                     0416GT89.034  Landsbesluit in- en doorvoer
                                     wapens (uitv. art. 98) (Pos. 71)
                                     Pos. 72  Regeling EEG-certificaten (PB. 1974 104)
                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 112, zesde lid)
                                     0416GT89.033  Lham. t.u.v. art. 128, derde lid (Pos.
                                     74)
                                     0416GT88.070  Lham. t.u.v. art. 128, vijfde lid (Pos.
                                     75)
                                     0416GT88.032  Lham. t.u.v. art. 128, vijfde lid (Pos.
                                     76)
                                     0416GT88.033  Lham. t.u.v. art. 128, vijfde lid (Pos.
                                     77)
                                     0416GT89.055  Vrijstellingenbesluit (uitv. art. 128,
                                     zevende lid) (Pos. 78)
                                     Wijziging: 1996 32; 1999 53; 2006 61
                                     0416GT89.032  Landsbesluit doorvoer
                                     accijnsgoederen en sigaretten (uitv. art. 195,
                                     tweede lid) (Pos. 79)
                                     2013 17  Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren
                                     2012 (uitv. art. 258, tweede lid)**
                                     0416GT88.034  Lham. t.u.v. art. 260 (Pos. 80)
                                     0416GT88.029  Lham. t.u.v. art. 260 (Pos. 81)
                                     0416GT88.069  Landsbesluit aanwijzing instantie
                                     bevoegd tot het afgeven van bewijzen van tijdelijke
                                     invoer als bedoeld in art. 6 van het op 4 juni 1954 te
                                     New York gesloten Douane-verdrag (Pos. 66)
0416AB02.007          Eenvormige landsverordening geharmoniseerd systeem
                                     (inwtr. 2008 27)
0416AB02.120          Landsverordening tarief van invoerrechten (inwtr. 2008 28)                                      
                                     Wijziging*: 2010 100; 2011 20
                                     Uitvoering:
                                     0416AB08.038  Landsbesluit indelingsregels tarief van
                                     invoerrechten (uitv. art. 3, derde lid)**

* AB. 2002 87: bekrachtigd bij Lv. van 16 september 2003 (AB 2003 78)
AB. 2006 9: bekrachtigd bij Lv. van 22 december 2006 (AB 2006 86)
AB. 2007 112: artikel VIII, onderdeel F, tariefpost 64.02, werkt terug tot met 1 juni 2007
AB. 2010 22: Art. I, onderdeel H, ten 1º, onderdeel c, werkt terug tot en met 1 oktober 1997; art. I, onderdeel H, ten 1º, onderdeel d, tot en met 1 december 1998; art. I, onderdeel H, ten 2º, ten 7º, onderdeel a, tot en met 28 mei 1999; art. I, onderdeel H, ten 2º, ten 7º, onderdeel c, tot en met 1 september 2000; art. I, onderdeel K, ten 1º, tot en met 9 december 1998 en art. I, onderdeel K, ten 2º, tot en met 1 januari 2008
**  Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken 
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties