05.04. Burgerlijke stand en bevolking*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0504GT88.021          Landsverordening regelende de vervanging van
                                     registers van de Burgerlijke Stand, welke door slijtage
                                     onbruikbaar zijn geworden (Pos. 158)
0504GT89.017          Landsverordening op het aanleggen en bijhouden van
                                     het bevolkingsregister (Pos. 161)
                                     Wijziging: 2014 11 (inwtr. 2014 12)

                                     Uitvoering:
                                     0504GT90.041  Landsbesluit bevolkingsregister
                                     (Pos. 162)
                                     Wijziging: 2005 41
0504GT91.056          Lham. houdende een regeling voor het geven van
                                     attestaties de vita door de Gevolmachtigde Minister
                                     (Pos. 170)

 

* De Landsverordening m.b.t. voorzieningen ter vereenvoudiging van de administratie van de Burgerlijke Stand (Pos. 159) (AB. 1988 GT 36) is ingetrokken bij de Invoeringsverordening Nieuw BW (AB. 2009 75); dientengevolge is ook het Lham. t.u.v. art. 1, eerste lid, onderdeel 1a daarvan (Pos. 160) (AB. 1990 GT 27) komen te vervallen

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties