05.05. Identiteit

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0505GT88.014          Landsverordening legalisatie van handtekeningen (Pos.
                                     165)

                                     Uitvoering:
                                     1988  GT 50  MR. t.u.v. art. 2 (Pos. 166)
0505GT88.024          Landsverordening t.u.v. het verdrag tot afschaffing van
                                     het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten
                                     (Pos. 167)
0505AB01.008          Identiteitskaartenverordening*
                                     Wijziging: 2004 39; AB 2014 no. 11 (inwtr. AB 2014 no. 12)     

                                     Uitvoering:
                                     0505AB03.082  Landsbesluit identiteitskaarten (uitv. artt. 1,
                                     tweede lid, 2, tweede lid, 3, derde lid, en 5)
                                     Inwtr.: 2003 88;
                                     Wijzigingen: AB 2022 no. 35

* De Landsverordening identiteitskaarten AB. 2000 no. GT 5 (Pos. 168) is hierbij ingetrokken; dientengevolge is het Landsbesluit identiteitskaarten (uitv. art. 8) (PB. 1965 133) (Pos. 169) ook komen te vervallen
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties