05.09. Kansspelen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0509GT90.044          Landsverordening hazardspelen (Pos. 206)
                                     Wijziging: 2009 75
0509GT90.045          Landsverordening speelvergunningsrecht hazardspelen
                                     (Pos. 207)
                                     Wijziging: 1997 34; 2004 11 (inwtr. 2004 12); 2013 36

                                     Uitvoering:*
                                     0509GT90.008  Landsbesluit speelvergunningsrecht
                                     (uitv. art. 3) (Pos. 208)
                                     Wijziging: 2002 87

                                     0509GT91.040  Landsbesluit invordering en betaling
                                     speelvergunningsrecht
                                     (uitv. artt. 4 en 5) (Pos. 209)                                   
                                     Wijziging: 2007 50**

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 6, vierde lid)
0509GT88.025          Loterijverordening (Pos. 201)
                                     Wijziging: 1991 63; 1992 115***; 1997 34; 
                                     2008 63 (inwtr. 2008 65)

                                     Uitvoering:
                                     0509GT88.026  Loterijbesluit (uitv. art. 3, derde lid)
                                     (Pos. 202)

                                     0509GT90.001  Trekkingsbesluit (uitv. art. 5) (Pos.
                                     203)
                                     Wijziging: 1995 80

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 6a, vierde lid)

0509GT88.064         Lham. houdende aanwijzing ambtenaren belast met
                                    opsporing van de strafbare feiten bedoeld in de
                                    Loterijverordening (Pos. 204)
0509AB92.115         Landsverordening Landsloterij Aruba****
0509AB06.013         Landsverordening speelautomaten Luchthaven
                                    Wijziging: 2013 36

 

De Ministeriële regeling  houdende voorschriften betreffende de teruggaaf van teveel of ten onrechte betaald speelvergunningsrecht (uitv. art. 8, eerste lid) (AB 1990 GT 62) (Pos. 210) is niet meer geldig wegens het vervallen van de wettelijke basis (art. 8) ervan (vide AB 2004 11)
** Werkt terug tot en met 1 januari 2007
***  Treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip 
**** Treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties