06. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubescherming