08.04. Brand

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0804AB91.064          Landsverordening brandweer
                                     Wijziging: 1993 68; 1997 34
               
                                     Uitvoering:
                                     0804AB91.010  Landsbesluit brandpreventie en
                                     brandveiligheid gelegenheden voor verblijf en
                                     ontspanning (uitv. art. 12, lid 1)
                                     Wijziging: 1992 97; 1993 28

                                     0804AB93.013   Landsbesluit geneeskundige
                                     keuring brandweerambtenaren (uitv. art. 6, onderdeel
                                     d)
                                     Wijziging: 1996 65

                                     0804AB93.065  Lham. t.u.v. art. 10, eerste lid

                                     0804AB95.030*   Landsbesluit bijzondere
                                     rechtspositionele bepalingen brandweer¬ambtenaren
                                     (uitv. art. 6, onderdelen a en c)

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 14, vierde lid)
 

* Zie ook III.1 

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties