09.03. Gebruik van openbare wateren*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


Pos. 655                     Lham. t.u.v. de artt. 8 en 9 van het K.B. van 1 maart
                                     1937, houdende vaststelling van nieuwe regelen ten
                                     aanzien van de toelating van oorlogsschepen van
                                     vreemde mogendheden met de in rust aan boord zich
                                     bevindende luchtvaartuigen binnen het rechtsgebied
                                     van Aruba (PB. 1937 90)
0903GT01.017          Vaartuigenverordening (Pos. 338)

                                     Uitvoering:
                                     0903GT89.099  Lham. t.u.v. art. 5 (Pos. 339)

                                     1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 15a, vierde lid)

                                     2013 17  Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren
                                     2012 (uitv. art. 17, tweede lid)**

0903AB87.123          Landsverordening openbare wateren en stranden
                                     Wijziging: 1997 34; 2014 11 ( 2014 12) 

                                    Uitvoering:
                                    0903AB87.124  Landsbesluit openbare wateren en
                                    stranden (m.v. 1987 124a)
                                    Inwtr.: 1988 69 (art. 27), 85 (artt. 3-13, 18-23); 1990 4
                                    (art. 14)
                                    Wijziging: 1989 62; 1995 24 (inwtr. 1997 33)

                                    Uitvoering:***
                                    0903AB88.084  Regeling onderzoek vaarbewijzen
                                    (uitv. artt. 5, vierde lid, 6, vierde lid en 9, vierde lid)

                                   1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                    toezichtuitoefening (uitv. art. 2a, vierde lid)
                                    0903AB88.113  Regeling commissie vaarbewijzen
                                    (uitv. art. 8)

                                    0903AB89.066  Regeling zwem- en vaarzones
                                    (uitv. art. 14, eerste lid)
                                    Wijziging: 1994 12; 1998 77; 2001 97

                                    0903AB94.012  Regeling zwem- en vaarzones Sint
                                    Nicolaasbaai en Klein Lagoen (uitv. art. 14, tweede en
                                    vierde lid)

                                    0903AB95.036****  Regeling vaarzone Sonesta Eiland

                                    1989 18  Regeling watersportwedstrijden (uitv. art. 17,
                                     tweede lid)

                                     0903AB88.112  Regeling vergunningen
                                     passagiersvervoer en beschikbaarstelling vaartuigen
                                     (uitv. art. 21)

                                     1998 70   Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening
                                     (uitv. art. 2a, vierde lid)

* Zie ook IX.4 en IX.6
** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
*** Zie IV.18 (retributie- en legesbesluit)
**** Treedt in werking met ingang van een bij ministeriƫle beschikking te bepalen tijdstip
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties