09.04. Scheepvaart in het algemeen*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0904AB92.113          Zeeaanvaringsverordening
0904GT99.018          Landsverordening t.u.v. de artt. 30, vierde lid en 32,
                                     derde lid, van de Schepenwet (Pos. 333)
                                     Wijziging: 1997 34; 2009 75   
0904GT95.004         Landsverordening tot vaststelling van aanvullende
                                     bepalingen voor ambtenaren van de
                                     Scheepvaartinspectie (Pos. 334)
                                     Wijziging: 1997 34; 2013 28
0904GT95.005         Landsverordening tot vaststelling van enige regelen
                                     voor de Commissie van Onderzoek, bedoeld in art. 26b
                                     van de Schepenwet (Pos. 335)
                                     Wijziging: 2012 9; 2012 54 (inwtr. 2013 15)
0904GT94.010          Landsverordening tot aanwijzing van onder de
                                     Schepenwet vallende schepen, tot vaststelling van
                                     enige regelingen, in aanvulling van het Schepenbesluit
                                     (Pos. 336)
                                     Wijziging: 1997 34; 2012 54 (inwtr. 2013 15)

                                     Uitvoering:
                                     2013 17   Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren
                                     2012 (uitv. art. 10, tweede lid)**

0904GT95.006          Landsverordening veiligheidsvoorschriften voor kleine
                                     schepen (Pos. 344)
                                     Wijziging: 1997 34

                                     Uitvoering:
                                     0904GT90.052  Landsbesluit
                                     veiligheidsvoorschriften kleine schepen (uitv. art. 4)
                                     (Pos. 345)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 4a, vierde lid)

 

 * Zie ook XV.3 en VII.5 
** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties