09.05. Meting van schepen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0905AB91.002          Landsverordening internationale meetbrieven*
                                     Wijziging: 1997 34

                                     1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 17, vierde lid)

 

* Doet Pos. 341 (PB. 1968 83) vervallen m.i.v. 18 juli 1994; de uitvoeringsregelingen van Pos. 341, namelijk AB. 1989
GT 101 (Pos. 342) en Pos. 343 (PB. 1968 98) zijn komen te vervallen met ingang van dezelfde datum door het
vervallen van de basisregeling

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties