09.06. Haven- en loodswezen*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0906GT90.028          Landsverordening Aruba Ports Authority (Pos. 332)
0906GT93.018          Havenverordening (Pos. 340)
                                     Wijziging: 1996 61; 1997 34

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 34a, vierde lid)

2012 31  Haven- en redeverordening**

 

* zie ook IX.3
** Treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip; de Havenverordening (AB. 1993 no. GT 18) wordt alsdan ingetrokken

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties