09.07. Luchtvaart

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0907AB96.082          Landsverordening verzelfstandiging luchthaven*
Pos. 346                     Landsbesluit toelating vreemde militaire luchtvaartuigen
                                     (PB. 1935 124)
0907GT89.058          Luchtvaartverordening (Pos. 347)
                                     Wijziging: 1992 112; 1996 51; 1996 82; 1997 34; 2008 32

                                     Uitvoering:**
                                     0907GT91.036  Regeling inschrijving en
                                     inschrijvingskenmerk (uitv. art. 6) (Pos. 349)
                                     Wijziging: 1993 47; 1997 9, 10                                       

                                     0907GT96.028  Regeling vrijstelling
                                     luchtvaartexamens (uitv. art. 10) (Pos.353)

                                     0907GT93.017  Landsbesluit luchtvaartexamens (uitv. art.
                                     10) (Pos. 351)

                                     2000 58 MR. t.u.v. artt. 10 en 20

                                     0907AB00.085  Regeling vluchtuitvoering
                                     (uitv. art. 10)
                                     Wijziging: 2012 25; 2013 23

                                     0907AB95.066  Regeling luchtvaartsancties (uitv. art.
                                    10)

                                     0907AB13.038  Regeling bijzondere inspecteurs voor de luchtvaart (uitv. art. 10)

                                     0907GT90.073  MR. t.u.v. art. 12, tweede en derde
                                     lid (Pos. 354)

                                     0907AB10.093  Regeling veilig gebruik en operaties
                                     luchtvaartterreinen (uitv. artt. 12, vijfde en zesde lid, 20, tweede lid)

                                     0907GT91.029  Uitwerpregeling luchtvaartuigen
                                     (uitv. art. 19) (Pos. 355)

                                     0907GT90.072  Regeling minimumvlieghoogtes
                                     (uitv. artt. 10 en 20) (Pos. 352)
 
                                     0907AB95.071  Regeling luchtwaardigheid (uitv. artt.
                                     10 en 20)
                                     0907AB95.073  Regeling brevettering en vluchtuitvoering
                                     (uitv. art. 20, eerste lid)*
                                     Wijziging: 2000 85

                                     0907AB00.086  Regeling luchtvervoer
                                     (uitv. artt. 10, 14 en 20)   
                                     0907AB00.093  Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de
                                     lucht (uitv. artt. 10 en 20)
                                     0907AB07.072  Regeling Luchtvaarteenheden 2007 
                                     (uitv. art. 20, eerste lid)****                                    
                                     0907AB08.043  Landsbesluit luchtvaartterreinen (uitv. art. 20, eerste lid)
                                     Uitvoering:
                                     0907AB10.093  Regeling veilig gebruik en operaties luchtvaartterreinen
                                     (uit. artt. 5, derde lid, 14, 16, derde lid, 19, tweede lid, 20, tweede lid, 
                                     22, derde lid, 24, onderdeel g, 26, vierde lid, 28, zesde lid, 29, tweede lid, en 34)
                                     0907AB08.044  Landsbesluit luchtverkeer (uitv. art. 20, eerste lid)*****

                                     0907AB95.072  Luchtvaartongevallenregeling (uitv.
                                     art. 20)
                                     Wijziging: 1998 5, 31

                                     Pos. 357  Lham. houdende aanwijzing ambtenaren
                                     bedoeld in art. 21, derde lid (PB. 1961 32)

                                     Pos. 358  Lham. t.u.v. art. 21, vierde lid (PB. 1948 151)

                                     Uitvoering:
                                     Pos. 360  Lham. t.u.v. art. 7 (AB. 1984 18)

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 21, vierde lid)

                                    2013 17  Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (uitv. art. 23a, tweede lid)**

0907GT93.016          Landsverordening luchtvervoer (Pos. 361)
                                     Wijziging: 2009 75
 

Doet het Landsbesluit landings- en parkeergelden (AB 1991 GT 12) (Pos. 359) alsmede de
Vergunningsverordening levering brandstoffen en smeeroliën aan luchtvaartuigen (AB 1991 GT 42) (Pos. 365) vervallen
**  Het luchtvaartbesluit (AB. 1989 GT 59) (Pos. 348) is bij Lham. van 29 september 1995
(AB. 1995 70) ingetrokken; dit Lham. is in werking getreden bij de ministeriële regeling van 2 oktober 1995
nr. 4 (AB. 1995 71) 
*** Doet het Landsbesluit  landings- en parkeergelden (AB 1991 GT 12) (Pos. 359) alsmede de Vergunningsverordening levering brandstoffen en smeeroliën aan luchtvaartuigen (AB 1991 GT 42) (Pos.365) vervallen
**** Het luchtvaartbesluit (AB. 1989 GT 59) (Pos. 348) is bij Lham. van 29 september 1995 (AB. 1995 70) ingetrokken; dit Lham. is in werking getreden bij de ministeriële regeling van 2 oktober 1995 nr. 4 (AB. 1995 71)
***** Sinds de inwerkingtreding van de Lv. van 23 mei  2008 (AB. 2008 32) tot wijziging van de Luchtvaartverordening verkreeg deze wettelijke regeling de staat van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid van de Luchtvaartverordening.
****** Idem
******* Sinds de inwerkingtreding van de Lv. van 23 mei  2008 (AB. 2008 32) tot wijziging van de Luchtvaartverordening verkreeg deze wettelijke regeling de staat van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid van de Luchtvaartverordening.
******** Idem
********* Idem
********** Idem
*********** Het luchtverkeersbesluit (AB 1993 no. GT 48) is hierbij ingetrokken
************ Sinds de inwerkingtreding van de Lv.  van 23 mei  2008 (AB. 2008 32) tot wijziging van de Luchtvaartverordening verkreeg deze wettelijke regeling de staat van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20a, eerste lid van de Luchtvaartverordening
************* De Landsverordening te boekgestelde luchtvaartuigen (Pos. 362) (AB. 1992 GT 12) is ingetrokken bij de Invoeringsverordening Nieuw BW (AB. 2009 75); dientengevolge zijn ook het te boekgestelde luchtvaartuigen (Pos. 363) (AB. 1991 GT 41) alsmede de daarop gebaseerde "instructie teboekstelling luchtvaartuigen" (Pos. 364) (AB. 1992 GT 14) (uitv. artt. 6, 7 en 8) komen te vervallen
************** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties