09.09. Uitgifte zegels*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


Voor bijzondere zegels zie de jaarklappers;
het Landsbesluit Standaardfrankeerzegels 1986 (I) (AB. 1989 40 0909AB89.040) is bij Lb. van 6 januari 2000
(AB. 2000 7) m.i.v. 23 januari 2000 buiten omloop gesteld
het Landsbesluit Standaardfrankeerzegel 1986 (II) (AB 1989 41 0909AB89.041) is bij Lb. van 6 januari 2000
(AB. 2000 7) m.i.v. 5 juni 2000 buiten omloop gesteld
het Landsbesluit Standaardfrankeerzegels 1987 (III) (AB 1987 38 0909AB87.038) is bij Lb. van 12 november
2001 (AB 2001 136) m.i.v. 31 januari 2001 buiten omloop gesteld
het Landsbesluit Standaardfrankeerzegels 1987 (IV) (AB 1987 78 0909AB87.078) is bij Lb. van 12 november
2001 (AB 2001 136) m.i.v. 6 augustus 2001 buiten omloop gesteld  
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties