09.10. Telegraaf, telefoon en telex

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0910GT96.002          Telegraaf- en telefoonverordening (Pos. 370) (m.v.
                                     1996 GT 2a)
                                     Wijziging: 1997 33; 2002 60; 2012 39

                                     Uitvoering:*
                                     0910AB03.083  Landsbesluit
                                     telecommunicatierechten (uitv. art. 2a)**

                                     0910GT02.012  Landsbesluit radiotelefonie
                                     pleziervaartuigen (uitv. art. 4) (Pos. 379)
                                     Wijziging: 2002 60

                                     1987 GT 11  Radioamateurbesluit (uitv. art. 4) (Pos. 380)
                                     Wijziging: 2003 83

                                     Uitvoering:
                                     0910GT89.066  Regeling zendvoorwaarden radio-
                                     amateurs (uitv. art. 5, eerste lid) (Pos. 381)
                                     Wijziging: 2002 60

                                     0910GT89.061  Regeling examen radioamateurs
                                     (uitv. art. 6, derde lid) (Pos. 382) 
0910AB02.125          Landsverordening aanvang werkzaamheden SETAR
                                     N.V.***
                                     Inwtr. 2003 5
                                     Wijziging: 2004 66****; 2007 107 
0910AB02.113          MR. tot intrekking van de als ministeriële beschikking
                                     van de Nederlandse Antillen overgenomen ministeriële
                                     regeling houdende richtlijnen voor de kredietverlening
                                     door de Landsradio- en telegraafdienst*****

Zie ook IX.11 
**  Het Landsbesluit kosten concessies mobiele telefoonnetwerken (uitv. art. 2a) (AB. 2002 70 0910AB02.070) is hierbij ingetrokken 
***  De navolgende regelingen zijn hierbij ingetrokken:
Landsverordening Telecommunicatiebedrijf Aruba (AB. 1992 GT 1 0910GT92.001), dientengevolge zijn ook
de volgende uitvoeringsregelingen komen te vervallen: Landsbesluit voorwaarden cellulair verkeer (uitv. art.
9) (AB. 1994 13 0910AB94.013), Regeling toelating cellulair randapparatuur (uitv. art. 4, eerste lid, van AB.
1994 13) (AB. 1994 14 0910AB94.014), Landsbesluit voorwaarden Internetverkeer (uitv. art. 9) (AB. 1997
12 0910AB97.012), Landsbesluit internationale telefoontarieven 1998 (AB. 1999 7 0910AB99.007)
(waarbij AB. 1996 GT 29 (Pos. 374) 0910GT96.029 is ingetrokken), Landsbesluit algemene voorwaarden
telexnet (AB. 2002 GT 10) (Pos. 375),
Landsbesluit telextarieven (uitv. art. 8 van Pos. 375) (Pos. 376), Landsbesluit telextarieven
(uitv. art. 8) (AB. 2000 81);
Machtigingsregeling directeur Telecommunicatiebedrijf Aruba (PB. 1940 95) (Pos. 373)
Instructie personeel Telecommunicatiebedrijf Aruba (PB. 1913 31) (Pos. 369)
Landsverordening algemene voorwaarden telefoonaansluiting (AB. 2002 GT 11 0910GT02.011) (Pos. 377)
Telefoontarievenverordening (uitv. art. 7 van AB 1959 20) (Pos. 378) 
****  Werkt terug tot en met 1 augustus 2003 
*****  Werkt terug tot en met 1 januari 1986 
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties