09.11. Omroep

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0911GT91.043*         Landsbesluit voorwaarden radio-omroepbedrijven
                                      (Pos. 371)

                                      Uitvoering:
                                      0911GT91.037  Regeling voorschriften radio-
                                      uitzendingen politieke partijen (uitv. art. 4) (Pos. 372)

0911GT88.068          Televisieverordening (Pos. 383)
                                      Wijziging: 1997 33, 34; 2014 11 (inwtr. 2014 12)

                                      Uitvoering:
                                      0911GT90.068  Landsbesluit voorschriften
                                      televisieinrichtingen (uitv. art. 3) (Pos. 384)

                                      0911GT93.046  Landsbesluit reclamevoorwaarden
                                      sterke dranken (uitv. art. 5, eerste lid, onderdeel f)
                                      (Pos. 385)

                                      0911GT94.007  Landsbesluit voorschriften
                                      televisieuitzendingen politieke partijen (uitv. art. 4,
                                      tweede lid) (Pos. 386)

                                      1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 14a, vierde lid) 

Uitvoering van artikel 2 van de Telegraaf- en Telefoonverordening
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties