13.02. Basisonderwijs

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


 1302GT89.075          Landsverordening basisonderwijs (Pos. 573)
                                      Wijziging: 1989 73; 1995 35; 1997 33; 2009 75

                                      Uitvoering:
                                      1302GT89.076  Landsbesluit adviesprocedure
                                      basisonderwijs (uitv. art. 5) (Pos. 574)

                                      1302GT89.067  Regeling facultatieve vakken (uitv.
                                      art. 7, vierde lid) (Pos. 575)

                                      1302GT89.068  Regeling model-leerplannen en
                                      -lesrooster en inzending daarvan (uitv. art. 16) (Pos.
                                       576)

                                      1302AB92.075  Regeling schoolreglementen
                                      openbaar basis- en speciaal onderwijs (uitv. art. 17)

                                      1302GT89.069  Regeling leeftijdsgrenzen basisonderwijs
                                      (uitv. art. 19, eerste lid) (Pos. 577)

                                      1302GT89.070  Regeling gelijkstelling Nederlandse/
                                      Surinaamse akten (uitv. art. 24, onderdeel a) (Pos.
                                      578)

                                      1302GT89.071  Regeling hoofdleidsters
                                      aanvangsklassen (uitv. art. 25, vierde lid) (Pos. 579)

                                      1302GT89.077  Landsbesluit aantekening
                                      schoolbezoek basisonderwijs (uitv. art. 28, zesde lid)
                                      (Pos. 580)

                                      2003 46  Landsbesluit verdeling les- en taakuren
                                      (uitv. art. 32, tweede lid)*

 

Werkt terug tot en met 1 augustus 1996 

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties