13.04. Hoger onderwijs

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1304AB88.100          Landsverordening Universiteit van Aruba
                                     Wijziging: 1996 72; 2007 111*; 2009 75; 2012 9

                                     Uitvoering:
                                     1304AB93.048  Landsbesluit oprichting, onderwijs
                                     en examen financieel-economische faculteit
                                     Universiteit van Aruba (uitv. artt. 5, tweede lid, 29,
                                     eerste en tweede lid, 30, 37, tweede lid, en 42)
                                     Wijziging: 2002 92; 2011 62**

                                     2007 25  Landsbesluit oprichting faculteit Hospitality
                                     and Tourism Management studies Universiteit van Aruba
                                     (uitv. artt. 5, tweede lid, 29, eerste en vierde lid, 30, 37,
                                     tweede lid, en 42)***
                                     2009 82  Landsbesluit instelling faculteit Arts and Science
                                     Universiteit van Aruba (uitv. artt. 5, tweede lid, 29, eerste
                                     en vierde lid, 30 en 37, tweede lid)****

                                     1304AB88.101  Landsbesluit onderwijs en examens
                                     faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van Aruba
                                     (uitv. artt. 28, 30 en 37, eerste lid)
                                     Wijziging: 1996 16 (Inwtr.: 1996 72); 2002 92*****

                                     1304AB88.102  Landsbesluit inschrijvings-, college
                                     en examengeld Universiteit van Aruba (uitv. art. 42)
                                     Wijziging: 1993 48; 1996 16 (Inwtr.: 1996 72); 2010 59******

* Deze wijziging werkt terug tot en met 1 augustus 2005
** AB. 2002 92 treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip; AB. 2011 62 werkt terug tot en met 1 september 2004
*** Werkt terug tot en met 1 augustus 2005
**** Werkt terug tot en met 4 mei 2006
***** Deze wijziging treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip
****** Onderdelen A, C en D werken terug t/ m 1 augustus 2007; onderdeel E ( tweede lid) t/m 1 augustus 2005; onderdeel E (derde lid) t/m 4 mei 2006
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties