13.08. Bevordering van de studie*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1308GT89.089          Reiskostenverordening (Pos. 570)
1308GT88.045          Huisvestingstoelageverordening (Pos. 571)
1308GT88.002          Studietoelageverordening (Pos. 572)

 

De regeling, genoemd op de positieve lijst onder no. 569, is abusievelijk daarop vermeld, aangezien deze regeling reeds voor 1-1-1986 was komen te vervallen bij AB. 1985, 21 (niet overgenomen) 

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties