13.10. Historische en andere culturele waarden

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1310GT91.046          Monumentenverordening (Pos. 598)
                                     Wijziging: 1997 33, 34; 2000 25; 2009 75; 2009 84

                                     Uitvoering:
                                     1310AB97.015  Landsbesluit monumentenregister (uitv. art. 6,
                                     derde lid)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 19a, zesde lid)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties