14.02. Notariaat

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1402GT90.069          Landsverordening op het notarisambt (Pos. 639)
                                     Wijziging: 1995 49; 1997 34; 2009 75; 2012 9; 2012 54
                                     (inwtr. 2013 15) ; 2014 11 ( 2014 12); 2019 23 (inwtr. 2019 29)

                                     Uitvoering:
                                     1402GT96.037  MB. t.u.v. art. 60, eerste en tweede
                                     lid (Pos. 640)
1402GT95.013          Landsverordening honorarium en verschotten
                                     notarissen (Pos. 641)
                                     Wijziging: 2013 28
1402GT95.017          Landsverordening houdende voorziening nopens in
                                     een vreemde taal gestelde stukken of opgaven, welke
                                     ingevolge wettelijk voorschrift in openbare registers
                                     moeten worden in- of overgeschreven (Pos. 642)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties