15.03. Wetboek van Koophandel

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1503GT90.050          Wetboek van Koophandel van Aruba (Pos. 412) (m.v.
                                     1990 GT 50a)
                                     Wijziging:* 1998 17 (Inwtr. 1998 26); 2001 91; 2005
                                     19*; 2005 76 AB 2005 no. 76; AB 2008 no. 63 (inwtr.
                                     2008 no. 65); AB 2009 no. 13 (inwtr. AB 2009 no. 15)
                                     AB 2009 no. 75; 2011 84 (inwtr. 2012 6); 2012 54
                                     (inwtr. 2013 15); 2013 28

                                     Uitvoering:**
                                     1503AB88.081  Landsbesluit vastrecht A.V.V. (uitv.
                                     art. 155d, zesde lid)

                                     Pos. 413  Scheepsregisterbesluit (uitv. art. 378) (PB.
                                    1938 73)

                                    1503GT93.038  Landsbesluit inrichting
                                    scheepsdagboeken (uitv. art. 446) (Pos. 414)

                                    1503GT90.020  Lham. t.u.v. de artt. 457, 597 en
                                    811 (Pos. 179)***

                                    1503GT91.083  Landsbesluit monstering
                                    schepelingen (uitv. artt. 556 en 565) (Pos. 470) (m.v.
                                    1991 GT 83a)

                                    Uitvoering:
                                    Pos. 471  MR. t.u.v. artt. 2 en 5 (PB. 1961 106)

                                   1503GT91.080  Keuringsreglement geschiktheid
                                    voor de zeevaart (uitv. art. 32, eerste lid) (Pos. 472)

 

AB. 2011 84: artikel I, onderdelen C, E, F, K, L, Q, R en T van deze wijziging treedt ten aanzien van bestaande naamloze vennootschappen, Aruba vrijgestelde vennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid pas één jaar na de inwerkingsdatum zoals opgenomen in AB. 2012 6 in werking, dus op 1 februari 2013 (vide artikel V van AB. 2011 86)
** M.i.v. de inwerkingtreding van de Invoeringsverordening Nieuw BW (AB. 2009 75), tw. 1 oktober 2009, (vide art. LXI, eerste lid), is het Scheepsregisterbesluit (uitv. art. 378) (Pos. 413) (PB. 1938 73) niet meer geldig wegens het vervallen van zijn wettelijke basis (vide art. II, onderdeel B, ten 5°)
***  Zie ook V.11 
Vóór de inwerkingtreding van de Invoeringsverordening Nieuw BW (AB. 2009 75) was deze regeling ook ter uitvoering van de artt. 597 en 811, doch deze artt. zijn vervallen bij de eerdergenoemde landsverordening (vide art. II, onderdeel B, ten 36° en ten 44°)

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties