15.04. Wettelijke regelingen verband houdende met het Wetboek van Koophandel

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1504GT90.029          Landsverordening op de Kamer van Koophandel en
                                     Nijverheid (Pos. 409)
                                     Wijziging: 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2009 75
1504GT93.037          Kiesverordening Kamer van Koophandel en
                                     Nijverheid (Pos. 410)
                                     Wijziging: 1997 33
1504GT91.015          Handelsregisterverordening (Pos. 415)
                                     Wijziging*: 1996 64; 1997 33, 34; 2000 98; 2008 63
                                     (inwtr. 2008 65); 2008 76; 2009 75; 2011 84
                                     (inwtr. 2012 6); 2012 54 (inwtr. 2013 15)

                                     Uitvoering:
                                    1504GT91.016  Besluit t.u.v. art. 2, tweede lid,
                                    onderdelen c en d (Pos. 416)

                                    1504GT89.087  Handelsregisterbesluit (uitv. art. 17)
                                    (Pos. 417)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 19, vierde lid)
1504AB96.064          Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen**
                                     Wijziging: 2008 63 (inwtr. 2008 65)

1504AB08.062           Landsverordening vennootschap met beperkte 
                                     aansprakelijkheid (inwtr. 2008 65)
                                     Wijziging: 2011 84*** (inwtr. 2012 6)

 

* AB. 2011 84: Artikel II, onderdelen B ten 2°, en E, van deze wijziging treedt ten aanzien van bestaande naamloze vennootschappen, Aruba vrijgestelde vennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid pas één jaar na de inwerkingsdatum zoals opgenomen in AB. 2012 6 in werking, dus op 1 februari 2013 (vide artikel V van AB. 2011 86)
**  Doet (PB. 1965 31) Pos. 411 vervallen 
*** Artikel III, onderdeel E, van deze wijziging treedt ten aanzien van bestaande naamloze vennootschappen, Aruba vrijgestelde vennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid pas pas één jaar na de inwerkingsdatum zoals opgenomen in AB. 2012 6 in werking, dus op 1 februari 2013 (vide artikel V van AB. 2011 86)

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties