15.06. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1506AB05.034          Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba
                                     (inwtr. 2005 48) (m.v. 2005 34a)*
                                     Wijziging: 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2009 22 (inwtr. 2009 30)

                                     Uitvoering:
                                     1506AB05.050  Landsbesluit verklaring
                                     derdenbeslag (uitv. art. 475, tweede lid, en artikel
                                     476b, eerste lid) (inwtr. 2005 48)

                                     1506AB05.052  Lham. t.u.v. 448, eerste lid (inwtr. 2005 48)

                                     1506AB05.053 Lham. t.u.v. 597, eerste lid (inwtr. 2005 48)

                                     1506AB05.049 Lham. t.u.v. 862, eerste lid (inwtr. 2005 48)

                                     1506AB05.045 Lham. t.u.v. art. 878, tweede lid (inwtr. 2005 48)

                                     1506AB05.051 Lham. t.u.v. 993, tweede lid (inwtr. 2005 48)

 

* Het van de Nederlandse Antillen overgenomen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Pos. 20) (PB. 1931 45) is vervallen: dientengevolge zijn ook de navolgende uitvoeringsregelingen komen te vervallen: Landsbesluit tarief gijzeling (uitv. art. 472, tweede lid) (Pos. 21) (AB. 1991 GT 33), Lham. t.u.v. art. 671a (AB. 1987 21), Lham. t.u.v. art. 789, derde lid (Pos. 22) (AB. 1991 GT 31), Lham. t.u.v. art. 738, tweede lid (Pos. 23) (AB. 1991 GT 3)

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties