15.08. Hypotheek, kadaster, grensregeling*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1508GT90.021          Landsverordening hypotheekbewaring (Pos. 25)**
                                     Wijziging: 2012 54 (inwtr. 2013 15)

                                     Uitvoering:
                                     1508GT89.035  Lham. t.u.v. art. 7, tweede lid (Pos.
                                     26)

                                     1508GT89.053  Lham. t.u.v. art. 49 (Pos. 27)

1508GT89.023         Kadasterverordening (Pos. 28)
                                    Wijziging: 1995 49***

                                     Uitvoering:
                                     1508GT90.063  Kadasterbesluit (uitv. art. 3) (Pos.
                                     29)
                                     Wijziging: 1995 24 (inwtr. 1997 33); 1999 21

1508GT90.023          Landsverordening grensregeling (Pos. 32)
 

1508AB89.013          Landsbesluit van 31 januari 1989 no. 13,
                                     houdende machtiging van de Hypotheekbe­waarder
                                     tot overschrijven van de eigendomsakte van het
                                    perceel Huize de la Salle op naam van de Universiteit
                                    van Aruba.
  

Zie ook XV.1 (Landsbesluit kadastrale aanduiding appartementen) 
** Voor een afwijkende toepassing van art. 30 en 31 zie AB. 2012 17
***  Deze wijziging treedt in werking op een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te bepalen tijdstip
(Artikel III, onderdeel B) 

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties