Commissies

Voor een bepaald aantal onderwerpen zijn door de Staten per zittingsjaar commissies ingesteld. De onderwerpen komen meestal overeen met de portefeuille van een ministerie. Van alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de Staten worden een of meer Statenleden afgevaardigd om zitting te nemen in een dergelijke commissie. Een beperkt aantal Statenleden heeft dus zittingen in een vaste commissie. Het kan voorkomen dat een Statenlid zitting heeft in meerdere vaste commissies.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties