Externe relaties

Tweemaal per jaar komen delegaties van de parlementen van de vier delen van het koninkrijk bijeen. Dit wordt het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), genoemd. Afwisselend worden deze bijeenkomsten in een van de vier landen gehouden. Met de "landen" wordt bedoeld Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Voor Aruba geldt dat de delegaties zijn samengesteld uit Statenleden, die lid zijn van de vaste commissies  interparlementaire contacten.

In 1964 is in Lima het “Parlamento Latino Americano” (Parlatino) opgericht. Van dit parlement kunnen alle Zuid-Amerikaanse landen lid worden met een democratisch regeringsvorm. De enige landen uit het Caribische gebied die door de Parlatino zijn uitgenodigd zijn (voorheen) de Nederlandse Antillen en Aruba en momenteel Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Via het koninkrijk is Aruba betrokken bij het interparlementaire wereldwijde organisatie I.P.U. (International Parlementary Union). Deze interparlementaire kontakten vallen onder de buitenlandse betrekkingen en vormen dus een koninkrijksaangelegenheid. Aruba wordt door het Koninkrijk in de gelegenheid gesteld een toehoorder naar de I.P.U. vergaderingen te sturen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties